vrijdag, 29 april 2016 by

Koninklijke Onderscheiding voor Joop van Ommeren.

Tijdens de Lintjesregen in Neerijnen is Joop van Ommeren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bij deze orde behorende versierselen zijn door burgemeester Harry de Vries opgespeld in het gemeentehuis van Neerijnen.

 

Joop van Ommeren is geboren in 1943 in Ophemert

Verdiensten:

FNV: 1976-2002: Bestuurslid en voorzitter van FNV Bouw, afdeling Ophemert (130 leden). Betrokkene was belast met het innemen van vakantiebonnen en uitbetalen van WW-uitkeringen en hij ondersteunde leden bij problemen van sociale aard.

2002-heden: Bestuurslid en secretaris van FNV lokaal, afdeling Rivierenland oost. Betrokkene leverde een belangrijke bijdrage aan de fusie van de afdeling Ophemert en de afdeling Tiel.

2014-heden: Tijdelijk vicevoorzitter van de "FNV in Beweging" afdeling Tiel en omstreken.

Overig:

1975-1984: Voorzitter van de oudercommissie van de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert. Tevens had hij zitting in het Oranjecomité van deze school.

1975-1985: Penningmeester van het Sportcomité in Ophemert. Dit comité organiseert jaarlijks een week met beweegactiviteiten.

1992-heden: Vrijwilliger bij en lid van de Technische commissie van de Koninklijke Nederlands Motorrijdersvereniging in Arnhem. Tot 2002 was hij technisch official en keurde motoren, helmen en uitrustingen. Sinds 1994 is hij regionaal en aansluitend landelijk secretaris en coördinator van de junior motorcrosscompetitie. Daarnaast is hij actief als juryvoorzitter motorcross en verleent hand- en spandiensten tijdens evenementen.

We feliciteren Joop van harte en wensen hem voor de komende jaren nog veel motosportgenoegens toe.